08/06/2016

ENVÍO DOS ARQUIVOS EN FORMATO ELECTRÓNICO CORRESPONDENTES Á MEMORIA PLAMBE 2015-2016

No  Artigo 8, punto 3 da convocatoria Plambe para o curso 2015-2016 indícase que deberá remitirse a esta Asesoría de Bibliotecas escolares a seguinte documentación en formatoPAPEL, que deberá ter entrada nun Rexistro oficial ata o do 10 de xuño de 2016:
  • Anexo IX: Xustificación económica
  • Memoria
  • Plan Anual de Lectura (PAL)
Como, paralelamente, tamén se solicita o envío en soporte electrónico, e para a mellor eficacia do tratamento e almacenamento dos datos, habilítase unha páxina para a entrega dos seguintes ficheiros (en lugar de facer o envío por e-mail):
  • Anexo IXescaneada e en formato PDF.
  • Memoriaen formato PDF, non escaneada.
  • PALen formato PDF, non escaneada.
  • Adicionalmente, o Proxecto Lector de Centro (PLC), só se foi revisado no curso 2015-2016: en formato PDF, non escaneada.
Tamén se poderán remitir outros ficheiros, como imaxes (JPG, PNG) ou outra documentación a través dun ficheiro comprimido en formato ZIP ou dun único enderezo web de descarga (Dropbox, Google Drive...).
Para todo o anterior queda habilitado o seguinte enderezo na nosa páxina:
Prazo de envío dos ficheiros en formato electrónico: ata o 25 de xuño de 2016 (inclusive).

Ningún comentario: