09/04/2016

Unha extraña forma de piedade


O Inca Atahualpa deixouse bautizar para salvar a súa vida. Ao serlle aplicado o primeiro dos sacramentos da Igrexa, co cal se lle daba o carácter de cristián, de igual aos invasores do seu reino, é dicir, de merecedor de piedade e misericordia. Non se equivocou. Os piadosos españois non o queimaron como debían facelo cun salvaxe idólatra. Con suma humanidade e extremos coidados aforcárono e logo de morto queimárono

Ningún comentario: