03/10/2015

5 de outubro - Día mundial dos docentes


5 de outubro:  "Día Mundial dos docentes"

Queres inscribir un evento ou mandar unha mensaxe para o teu mestre?

Ver na wikipedia

Declaración de Incheon:   "Velaremos por que os docentes e os educadores estean empoderados, sexan debidamente contratados, reciban unha boa formación, estean cualificados profesionalmente, motivados e apoiados dentro de sistemas que dispoñan de recursos suficientes, que sexan eficientes e que estean dirixidos de maneira eficaz"

Lema do 2015:  "Empoderar al profesorado para construir sociedades sustentables"
Ver lemas de anos anterioresNingún comentario: