05/10/2015

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt foi unha das personalidades máis notables do século XX, e posiblemente a muller que, desde cargos institucionais, máis influencia tivo na vida pública antes da revolución feminista dos anos sesenta.

Ningún comentario: