09/10/2016

Guión para facer o Plan Anual de Lectura

 Ver na páxina das Bibliotecas Escolares

Entregase ó inicio de curso con todas as demais programacións á Inspección Educativa. E logo na memoria de final de curso  a Asesoría das Bibliotecas Escolares. 

Nós témola colgada na páxina Web da Escola


Ningún comentario: