29/12/2016

Cervantes e o Quixote: autor e personaxe reflectidos na filatelia española

En 1905 emitíanse os primeiros selos conmemorativos da historia da filatelia española. Dez efectos postais de diferentes valores, que tiveron como motivo conmemorar o terceiro centenario da publicación da primeira parte do Quixote.
Estes dez selos impresos en tipografía e gravados polo recoñecido pintor e gravador Bartolomeu Maura Montaner aludían a representativas escenas de ambas as partes da novela. 

En 1916, coincidindo co III centenario do falecemento de Cervantes, fíxose unha emisión privada de selos de franquía postal para o Congreso dos Deputados e o Senado. Estes selos carecen de valor facial e foron impresos en Bradbury, Wilkinson & Co. de Londres. Representan as fachadas do Congreso dos Deputados e da Biblioteca Nacional, o monumento a Cervantes , sito na Praza das Cortes de Madrid, e o seu suposto retrato atribuído a Juan de Jaúregui, que se conserva na Real Academia Española. 
A partir deste momento, a conmemoración de efemérides cervantinas estivo presente na filatelia española, como os tres selos que se dedicaron en 1947 ao IV centenario do nacemento do ilustre alcalaíno ¿?
Impresos en calcografía, representan a Don Quixote, salvo o de taxa aérea que se basea nun debuxo de Gustavo Doré, gravado por José López Sánchez Toda, un dos máis grandes artistas de Fabríca Nacional de Moeda e Timbre, e que representa o voo de Clavileño con don Quixote e Sancho sobre o seu leñoso lombo.  Non queremos esquecer tampouco a emisión de selos para a  Correspondencia Epistolar Escolar. Puxéronse en circulación dúas mini pregos con doce selos cada un, nos que o motivo principal eran pasaxes gráficas da obra cervantina. Esta emisión de 1998 debeuse á man de Antonio Mingote, que foi nomeado ese ano polo seu labor de colaboración con Correos, Carteiro Honorario de España. Existen un total de cincuenta e catro selos coa imaxe do enxeñoso fidalgo ou do seu proxenitor. Termino con dous mag-níficos selos que se emitiron a principios deste ano; os premiados no concurso Disello, que desde 2015 puxo en funcionamento Correos para fomentar a iniciativa artística. Poñen, polo momento, punto final á celebración do IV centenario da morte de Miguel de Cervantes Saavedra e do seu protagonismo na iconografía filatélica.

Ningún comentario: